Dezvoltatori imobiliari sau persoane fizice prin serviciul de administrare, agenția preia toate sarcinile proprietarilor în ceea ce privește administrarea imobilului.
În baza unui contract de administrare încheiat între agenție și proprietar, agenția va întreprinde următoarele acțiuni în numele și folosul beneficiarului:​

 • încasarea sumelor datorate pentru plata chiriei și a utilităților de către locatari
 • efectuarea de plăti către furnizori (curent, gaz, etc)
  transferul chiriei către beneficiar în contul acestuia
 • transmiterea dovezilor de plata către beneficiar (chitanțe , bonuri fiscale)
 • verificare periodică a imobilului în vederea menținerii acestuia în bune condiții de către locatar
 • asigurarea de servicii de mentenanță
 • gestionarea oricăror situații pe parcursul întregii perioade de administrare
 • alte servicii personalizate
 • asigurare personal specializat (instalator/electrician, zugrav, administrator, contabil, avocat, etc.)
 • promovarea și închirierea în regim normal sau în regim hotelier
 • colectarea chiriilor
 • gestionarea sumelor de bani încasate, efectuarea cheltuielilor necesare și raportarea corespunzătoare transferuri bănești în țară și în străinătate
 • verificarea și plata facturilor (întreținere/apă, energie electrică, CAT-V), a impozitelor, taxelor
 • asigurarea proprietății și urmărirea în casării despăgubirilor
 • servicii suplimentare (curățenie, dezinsecție, deratizare, menaj, protecție, etc.)

FORMULAR DE CONTACT